Kontakt

Ak máte otázky, alebo nám chcete len niečo povedať, môžete nás kontaktovať. Vyberte si prosím komunikačný kanál, ktorý vám vyhovuje.

Telefonicky

Prevádzková doba každý pracovný deň 8:30 – 17:30.

tel.číslo: +421 903 458 358

 Sídlo spoločnosti

Pokiaľ sa nás rozhodnete navštíviť, prosím kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie.

ZLATEA

IQ SYS s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa

IČO: 44 669 691 IČ DPH: SK 2022 784 786

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro. , Vložka číslo: 23402/T.

 

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka

IBAN: SK19 0200 0000 0025 7762 7456

BIC/SWIFT: SUBASKBX

 Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

 Kontaktný formulár

Kontaktujte nás